Ekonomi

İşyerinin satılması durumunda işçi kıdem tazminatının ödenmesini isteyebilir mi?

Kıdem tazminatı, işçinin çeşitli sebeplerden dolayı işinden ayrılırken işveren tarafından 4857 sayılı İş yasasi uyarınca ödemek zorunda olduğu tek tazminat şeklidir. Peki, işyerinin satılması vaziyetinde işçi kıdem tazminatının ödenmesini isteyebilir mi? heyecan edilen mevzunun yanıtı haberimizde…

İş hayatında ahenk gösteren ücret gerekçelerle işverenlerin işyerlerini devretmek zorunda kalmaları sıklıkla karşılaşılan durumlardandır. ama devredilen işyerlerinde çalışan işçilerin vaziyeti bu devirler hasebiyle önem istek etmektedir. Şimdi, işyerinin satılması vaziyetinde işçi kıdem tazminatının ödenmesini isteyebilir mi? Sualinin Cevabını haberimizde izaha çalışacağız…

İŞYERİNİN SATILMASI vaziyetinde İŞÇİNİN KIDEM TAZMİNATI İSTEME HAKKI

Herhangi tek işyerinin kısmen veyahut tümüyle devredilmesi durumunda, mevzubahis işyerinde çalışmakta olanlar aynı şartlarla çalışmaya ayni ritimde devam edeceklerdir. İşyerinin devri, çalışanların yasal hakları ile alakalı rastgele tek kayba yollar açmayacak, çalışanlara işyerinin devri hasebiyle kıdem tazminatı ödenmesi gerekmeyecektir. neden kıdem tazminatı, gerekse senelik ücretli destur haklarının belirlenmesi gerektiğinde tur öncesi ve tur sonrası oluşan toplaminda çalışma süresi esas alınacaktır.

4857 sayılı İş Kanunu’nda mevzu hakkinda anlatilan kararlar şu şekildedir;

İşyerinin veyahut tek bölümünün devri

Madde 6 – İşyeri veyahut işyerinin tek bölümü hukukî tek işleme dayalı olarak başka birine devredildiğinde, tur tarihinde işyerinde veyahut tek bölümünde var var olan iş sözleşmeleri bütün dogruluk ve borçları ile birlikte devralana geçer.

Devralan işveren, işçinin hizmet süresinin esas alındığı haklarda, işçinin devreden işveren yanında işe başladığı tarihe göre işlem yapmakla yükümlüdür.

Yukarıdaki hükümlere göre tur halinde, devirden evvel doğmuş var olan ve tur tarihinde ödenmesi koşul olan borçlardan devreden ve devralan işveren birlikte sorumludurlar. ama bu yükümlülüklerden devreden işverenin sorumluluğu tur tarihinden bu yana iki sene ile sınırlıdır.

Tüzel kişiliğin birleşme veyahut katılma veyahut türünün değişmesiyle sona erme seklinde birlikte mesuliyet hükümleri uygulanmaz.

Devreden veyahut devralan işveren iş sözleşmesini sırf işyerinin veyahut işyerinin tek bölümünün devrinden dolayı feshedemez ve tur işçi yönünden fesih amaciyla haklı neden oluşturmaz. Devreden veyahut devralan işverenin ahenk gösteren ücret ve teknolojik sebeplerin yahut iş organizasyonu değişikliğinin İhtiyaç duyulan kıldığı fesih hakları veyahut işçi ve işverenlerin haklı
sebeplerden derhal fesih hakları saklıdır.

Yukarıdaki hükümler, iflas dolayısıyla malvarlığının tasfiyesi neticesi işyerinin veyahut tek bölümünün başkasına devri seklinde uygulanmaz.

Tüm nihayet dakika haberleri amaciyla tıklayın.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir