Sağlık

Bel fıtığı neden olur? Bel fıtığı nasıl geçer?

İnsanların geçer diyerek beklediği, tedavisinin çeşitli yöntemlerle yapıldığı bel fıtığı ihmal edilmeyecek tek hastalık olarak karşımıza çıkıyor. Ameliyatla ve ameliyatsız çeşitli rehabilitasyon yolları mevcuttur. çoklukla bel fıtığı ve bel ağrısı karıştırılmaktadır. Her bel ağrısı bel fıtığı değildir. Bel fıtığı MR’da belli olmaktadır. Bel fıtığı nedir? Bel fıtığı nasıl geçer? rehabilitasyon yolları nelerdir?

Medical Park Karadeniz Hastanesi Fizik rehabilitasyon ve Rehabilitasyon Uzmanı Prof. Dr. Mehmet Tosun, bel ve boyun fıtığı ile alakalı ikazlarda bulunarak, itinali spor ve egzersiz yapanlarda bel fıtığının dahada az görüldüğünü belirtti. Bel ve boyun fıtıklarının çoğunlukta ortada yaşlılarda görüldüğüne dikkat çeken Tosun, “Bel ve boyun fıtıkları çoğunlukla ortada yaşlarda görülmekle birlikte gençlerde ve ileri yaşta da hiç te azımsamayacak sıklıkta görülebilmektedir. Bel fıtıklarının oluşmasına taban hazırlayan faktörler arasında hareketsiz tek hayat tarzı (iş yerinde oturarak çalışma, araç ile işe gitme, ev veyahut iş yerinde merdiven adina asansörü seçenek etme, hanede tv veyahut pc karşısında uzunca süre oturma gibi), hazırlıksız tek hareket, tinsel stres, şişmanlık, ağır işlerde çalışma, sigara içimi, uzunca boyluluk, gebelik ve doğum sonrasında gelişen bel ve karın kaslarındaki zayıflık sayılabilir” dedi.

Düzenli spor yapanlarda dahada az görülür

Düzenli spor ve egzersiz yapanlarda bel fıtığının dahada sıklıkla görüldüğünü kaydeden Prof. Dr. Mehmet Tosun, “Düzenli spor veyahut egzersiz yapan insanlarda bel fıtığı dahada az sıklıkta görülür. Bunun esas nedeni karın ve bel bölgesindeki adalelerin dahada kuvvetli olması ve Sanki tek korse benzeri beli korumasıdır. Bel fıtığına bağlı oluşan ağrıya bağlı olarak bel kaslarında da vücudu ağrıdan savunmak emeliyle sertleşme ve kasılma olur ve sertleşen adaleler da ağrıyı artırır” diye konuştu.

“Deniz kumu, sıcaklığından dolayı ağrıları azaltır”

Deniz kumunun ağrıları azalttığı söylentileriyle alakalı bilgi veren Tosun, “Deniz kumu sıcaklığı hasebiyle kasılan bu kaslarda gevşeme dolayısıyla ağrıda azalmaya yollar açar. Başka bir deyişle burada ağrıyı azaltan kumun kendisi değil, oluşan sıcaklıktır. Yüzme en ideal sporlar arasında sayılır. Yüzme esnasında suyun kaldırma gücü hasebiyle bel ve çevre adaleler zorlanmadan devinim eder. itinali yüzme ile vakit içinde adale güçlenmesi ve adalelerin elastikiyeti dahada iyi gelişir. Bunun neticeninde adaleler güçlenir ve bel ağrısı azalır” şeklinde konuştu.

Bel fıtığı neden olur? Bel fıtığı nasıl geçer? Bel fıtığı nedir?

Beyin, Omurilik ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Opr. Dr. Naki Keleş, insanların kimi ‘geçer’ deyip beklediği, kulaktan dolma ilaçlar kullandığı bel fıtığı hastalığının ihmale gelmeyeceğini söyledi.

Samsun hatri sayilir büyüklükte Anadolu Hastaneleri Nöroşirurji Beyin Cerrahı Uzmanı Opr. Dr. Naki Keleş, insanların hergün yaşantısını menfi etkileyen, devinim alanını kısıtlayan bel fıtığı ile alakalı bilgi aktardı. Keleş, “Ani gelişen bel fıtığı var olan hastaların takriben yüzde 80-90’ı, cerrahi müdahale olmadan iyileşebilmektedir. ama ihmale gelmeyen tek hastalık var olan bel fıtığı amaciyla doktorunuz çoklukla cerrahi dışı metotlar ile tedaviye başlayacaktır. Şayet ağrınız hasebiyle Daha hergün hayat aktivitelerinizi adina getiremiyorsanız, ağırbaşlı güç kaybı veyahut idrar tutamama benzeri meseleler varsa, hekiminiz size cerrahi tedaviyi önerebilir. Bel fıtığı var olan tek insanın kimi spontane geçer diyerek beklediği, veyahut kulaktan dolma ilaçlar kullanarak ağrısının dinmesini beklediğini görmekteyiz. Bu çok sakıncalı tek durumdur. Fıtık değişik tek vaziyete çevirmeden netlikle tek hekime görünmeli ve İhtiyaç duyulan rehabilitasyon işlemlerinin başlaması gerekmektedir” dedi.

Dr. Naki Keleş şöyle ayni ritimde devam etti: “Bel fıtığı nedir diye cevaplamak gerekirse; omurga, omur isimi verilen birbirine bağlı tek sıra kemik yapıdan oluşmuştur. Disk, omurları birbirine bağlayan ve omurlar arası yastık benzeri işlev gören sağlam tek bağ dokudur. Diskler, anulus fibrosus isimi verilen sağlam tek dış tabakadan ve ortasında jel yapıdaki nükleus pulposustan oluşur. kişi yaşlandıkça ortadaki jel yapı su içeriğini kaybederek yastık görevin dahada az adina getirmeye başlar. Bu durum, disk merkezinin dış tabakadaki tek çatlak yoluyla yer değiştirerek disk fıtıklaşması (bel fıtığı) denilen vaziyeti oluşturmasına neden olur. Fıtıkların çoğu bel omurlarının tam bel kisminda ve belin derhal altında bulunan nihayet iki diskinde oluşmaktadır. Fıtıklaşmış tek disk, bel ağrısı oluşturabildiği gibi, omurgadan çıkan sinirlere baskı oluşturabilir ve siyatik olarak adlandırılan bacaklarda ağrı, uyuşma ve ayakta güçsüzlüğe neden olabilir. Bel ve bacak ağrısının bel fıtığının dışında Bir hayli başka nedeni de bulunmaktadır. bu yüzden ayırıcı tanının titiz yapılması gerekir.”

Bel fıtığı rehabilitasyon yöntemleri

Ani gelişen bel fıtığı var olan hastaların takriben yüzde 80-90’ının, cerrahi müdahale olmadan iyileşebildiğini belirten Keleş, “Doktorunuz çoklukla cerrahi dışı metotlar ile tedaviye başlayacaktır. Şayet ağrınız hasebiyle Daha hergün hayat aktivitelerinizi adina getiremiyorsanız, ağırbaşlı güç kaybı veyahut idrar tutamama benzeri meseleler varsa, hekiminiz size cerrahi tedaviyi önerebilir. Cerrahi rehabilitasyon her ne civarindan bacağınızın Daha önceki gücünü net art getirmese de dahada da güçsüzleşmesini önler ve bacak ağrınızın geçmesine muavin olur. Cerrahi çoklukla sizi bacak ağrısından kurtarmak amaciyla tavsiye edilir ve bu konuyla alakali yüzde 90’ının üzerinde başarıya sahiptir, ama bel ağrısını geçirmekte dahada az oranda etkilidir” diye konuştu.

Bel Fıtığı Cerrahi dışı rehabilitasyon yöntemleri

Beyin Cerrahı Uzmanı Opr. Dr. Naki Keleş şu verileri verdi: “Hekiminizin size cerrahi dışı tedaviler olarak kısa süreli istirahat, şişliği azaltmak amaciyla antienflamatuar tedavi, ağrıyı denetim altına almak amaciyla ağrı kesiciler, fizik tedavi, egzersizler veyahut epidural steroid enjeksiyonu Rehabilitasyonu önerebilir. Şayet size istirahat önerildi ise önerilen süre civarindan yatak istirahatı yapmaya itina gösteriniz. Çok uzunca süreli yatak istirahatı, eklemlerde sertliğe ve kaslarınızda güçsüzlüğe neden olarak ağrıyı azaltacak hareketleri yapmanıza engel olur. Tedaviniz esnasında doktorunuza tekrar çalışmaya ne vakit başlayabileceğinizi sorunuz. Hekiminiz tedaviye başladıktan sonra, belinizi zorlamadan hergün hayat aktivitelerinizi nasıl yapacağınıza değin eğitim verebilir. Cerrahi dışı rehabilitasyonun emeli sinir ve disk zedelenmesini azaltmak ve omurgayı savunmak amaciyla fizik kondisyonu geliştirmek ve genel gövde işlevselliğini arttırmaktır. Bu, bel fıtığı hastalarının çoğunda ama çok sayida rehabilitasyon yönteminin tek arada uygulandığı örgütlü tek program ile gerçekleştirilebilir. Hekiminiz sizi egzersiz programına hazırlayabilmek amaciyla ağrınızı azaltmak ve adale spazmını çözmek amaciyla kimi evvela ultrason, akım uyarımı, sıcak-soğuk uygulamalar ve yüzeyel yolları önerebilir. Traksiyon (germe) da Bir takım hasta kisi olanlarda sınırlı ağrı denetimi sağlayabilir. kimi de doktorunuz fıtığınızı iyileştiremeyecek olmasına rağmen, ağrınızı azaltmak amaciyla kati çubukları bulunan veyahut esnek bel korseleri kullanmanızı önerebilir. Manüplasyon (bel çekme), spesifik olmayan bel ağrılarında kısa süreli tek iyileşme sağlayabilirse de bel fıtığı vakalarında çoğunlukla önerilmektedir. Bel ve bacak ağrılarınızı azaltmak amaciyla evvela hafif germe egzersizleri ve postür değişiklikleri önerilmelidir. Ağrınız azaldıktan ardindan esneklik güç ve dayanıklılığınızı geliştirecek ve normal hergün yaşantınıza dönmenize muavin olacak dahada faal egzersizler yapılabilir. Egzersizlere başlandıktan ardindan iyileşme vaziyetine göre egzersiz tipi şekillendirilmelidir. ev egzersizleri ve germe programlarını öğrenmek ve ayni ritimde devam ettirmek rehabilitasyonun mühim parçalarıdır.”

Bel Fıtığı Cerrahi Tedavi

Cerrahinin emelinin ağrı ve bacakta güçsüzlüğe neden var olan fıtıklaşmış diskin sinire baskısını ortadan kaldırmak olduğunu belirten Opr. Dr. Naki Keleş, izahını şöyle tamamladı: “En sık kullanılan metot diskektomi veyahut Yalnızca fıtıklaşan disk parçasının temizlendiği parsiyel (kısmi) diskektoremidir. Diski net olarak görebilmek amaciyla bazen, diskin art tarafında bulunan lamina deney et kemiğin tek bölümünü çıkarmak gerekir. Alınan kemik çok az tek parça (hemilaminatomi) veyahut dahada geniş tek Bölüm (hemilaminatomi) olabilir. Bir takım cerrahlar Bir takım vakalarda endoskop veyahut mikroskop kullanabilirler. Diskektomi lokal, spinal veyahut genel anestezi altında yapılabilir. hasta kisi operasyon masasına yüzüstü, çoklukla de laptop pozisyonda yatar. Fıtıklaşan diskin üzerinde cilde minik tek kesi yapılır ve omurganın üzerindeki adaleler kemikten sıyrılır. operatörün sıkışmış siniri görebilmesi amaciyla minik tek parça kemik çıkarılabilir. Fıtıklaşmış disk ve kopan parçaları çıkarılarak sinir sıkışıklığı giderilir. Osteofit denilen kemik çıkıntılar da sinire baskı oluşturabilecek rastgele tek şey kalmaması amaciyla temizlenir. çoklukla kanama çok az olur.”

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir